Hà Nội:
16 doanh nghiệp đa cấp biến mất
16 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp đã hết hạn giấy phép từ tháng 1/2015 nhưng vẫn chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và giải tỏa tiền ký quỹ theo quy định.

Sở Công Thương Hà Nội vừa công bố danh sách 16 doanh nghiệp đa cấp hoạt động trên địa bàn thành phố đã hết hiệu lực giấy phép từ ngày 1/1/2015.

Trong số này, có doanh nghiệp ở tình trạng không liên lạc được hoặc chưa có bất cứ hoạt động nào cho thấy sẽ chấm dứt hoạt động. Có doanh nghiệp thông báo chấm dứt hoạt động nhưng lại chưa nộp hồ sơ giải tỏa tiền quỹ.

Danh sách các doanh nghiệp này bao gồm: Công ty TNHH UFUN Việt Nam (Tên cũ: Cty TNHH Thương mại và đầu tư UFC;Công ty TNHH Ánh sáng T.I.A.N.S.H.I); Công ty TNHH World Nets Việt Nam (Công ty TNHH Một giấc mơ); Công ty TNHH JM Ocean Avenue (tên cũ Công ty TNHH Ocean Avenue); Công ty Cổ phần đầu tư LVI Quốc tế; Công ty TNHH Thương mại AKUNA Việt Nam; Công ty TNHH MELILEA Quốc tế Việt Nam; Công ty TNHH Agel Việt Nam; Công ty cổ phần Kim Cương Thế giới; Công ty TNHH Trung bảo Anh quốc Việt Nam (tên cũ Công ty TNHH Thương mại điện tử quốc tế); Công ty TNHH Thiên Phương Việt Nam; Công ty TNHH Tầm nhìn Việt Nam; Công ty TNHH JEUNESSE Toàn cầu Việt Nam; Công ty TNHH Synergy (Việt Nam); Công ty TNHH Qivana Quốc tế: Công ty Everrich global (tên cũ Công ty CP Quốc tế Thăng Long - Hà Nội ) và Công ty  CP Công nghệ mới và Phát triển quốc tế Amkey Việt Nam.

Qua đó, Sở đề nghị các tổ chức, cá nhân phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của 16 doanh nghiệp đa cấp, nếu phát hiện các doanh nghiệp này vẫn triển khai hoạt động bán hàng đa cấp thì đề nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quy định tại khoản 2 điều 19 Thông tư 24/2014/TT-BCT các doanh nghiệp này có nghĩa vụ thực hiện thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng và đề nghị rút tiền ký quỹ với Sở Công Thương Hà Nội đồng thời giải quyết nghĩa vụ với người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm hiện tại 16 doanh nghiệp này chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện xong thủ tục nêu trên với Sở Công Thương Hà Nội.

Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành 02 văn bản (văn bản số 5656/SCT-KTĐN ngày 31/12/2014, văn bản số 982/SCT-KTĐN ngày 15/3/2016) nêu rõ thời điểm Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp hết hiệu lực, đề nghị các doanh nghiệp này liên hệ với Sở Công Thương Hà Nội để hướng dẫn làm thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Thông tư 24/2014/TT-BCT.

Đồng thời gửi văn bản đến các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện, thị xã đề nghị kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp có Giấy đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, tính đến đầu tháng 11 năm 2016 có 26 doanh nghiệp đa cấp đã bị xoá sổ. Số người tham gia bán hàng đa cấp cũng giảm xuống còn khoảng 500.000 người thay vì 1,2 triệu người của cùng kỳ năm 2015.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...