CTCK Bảo Việt (BVSC)

Trước hết, nền tảng vững chắc của CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) xây dựng nhiều năm qua đang phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tăng trưởng tốt trong thời gian tới. DHG có thế mạnh rất lớn với kênh phân phối có độ phủ sâu rộng, đồng thời đội ngũ bán hàng và marketing có năng lực, được xây dựng trên hệ thống quản lý hiệu quả.

Công ty có thể tận dụng thế mạnh của mình để đẩy mạnh doanh thu các mặt hàng chủ lực, cũng như đưa các sản phẩm mới vào hệ thống. Lợi nhuận sau thuế dự báo tăng 2 con số liên tục trong 5 năm tới.

Điểm nhấn đầu tư thứ 2 là với mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự báo ở mức 22%, PE 2017 chỉ ở mức 11,8 lần, khá thấp với vị thế là doanh nghiệp dược dẫn dầu ngành, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tốt.

Theo phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền DHG được định giá ở mức 134.900 đồng/CP và BVSC đã đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu này.

2. Khuyến nghị khả quan cho VNM

CTCK Bản Việt (VCSC)

Theo thông báo mới nhất của Tổng Công ty Đầu tư Vốn Nhà nước (SCIC), các hướng dẫn và thông tin cụ thể về đợt bán 9% cổ phần VNM của CTCP Sữa Việt Nam dự kiến sẽ được công bố từ ngày 28/11-9/12.

Trong khi đó, ngày thực hiện đấu giá công khai là ngày 12/12/2016, trễ hơn 10 ngày so với thời gian công bố tại buổi Roadshow tổ chức đầu tuần này.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị KHẢ QUAN cho VNM với giá mục tiêu 154.800 đồng (tổng mức sinh lời 19% bao gồm lợi suất cổ tức 3,9%). Với mức giá hiện tại, VNM hiện đang giao dịch vớiP/E 2016 và 2017 lần lượt là 21,4 lần và 20,5 lần, dựa theo dự báo của chúng tôi.