CTCK Bản Việt (VCSC)

Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), FPT Telecom, một công ty con của CTCP Tập đoàn FPT (FPT – sàn HOSE), đã được chấp thuận niêm yết trên sàn UpCom vào ngày 13/1/2017 với mã chứng khoán FOX, giá tham chiếu là 54.000 đồng.

Cơ cấu cổ đông hiện tại của FOX gồm Tổng Công ty Đầu tư Vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ 50,2%, FPT sở hữu 45,6% và 4,2% nắm giữ bởi các cổ đông khác.

Tại giá niêm yết, giá trị vốn hóa của FOX đạt 325 triệu USD, tương ứng với P/E trượt 8,7 lần và EV/EBITDA trượt 4,4 lần. Theo quan điểm của chúng tôi, đây là mức định giá rất hấp dẫn, khi FOX là công ty lớn thứ hai trong ngành đường truyền băng thông rộng và lượng thuê bao của FOX đang tăng trưởng nhanh nhờ tỷ lệ thâm nhập thấp của ngành cũng như gia tăng thị phần.

Chúng tôi hiện đang dự phóng lợi nhuận trước thuế của FOX sẽ tăng 21% trong năm 2017 so với 2016, chủ yếu nhờ tăng trưởng số thuê bao và đồng thời biên lợi nhuận gộp cải thiện do giảm chi phí đầu cuối liên quan đến các dự án quang hóa của FOX.

Việc FOX niêm yết có thể sẽ là yếu tố hỗ trợ cho FPT do 1) diễn biến tốt của giá cổ phiếu FOX có thể sẽ đem lại tâm lý tích cực lên cổ phiếu FPT và 2) việc niêm yết sẽ cung cấp cơ sở về giá thị trường cho FOX, dựa theo đó, SCIC có thể triển khai thoái vốn khỏi FOX, tạo cơ hội cho FPT tăng sở hữu tại FOX. Như đã được đề cập trong báo cáo cập nhật FPT của chúng tôi, Viễn thông và Xuất khẩu Phần mềm là hai mảng trụ cột cho tăng trưởng dài hạn cho FPT.

Chúng tôi hiện đang khuyến nghị giá mục tiêu 64.300 đồng cho FPT, tương ứng với tổng mức sinh lời 50,7%, bao gồm 4,5% lợi suất cổ tức.

2. Giá mục tiêu của cổ phiếu GTN là 21.500 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Theo CTCP GTN Foods (GTN – sàn HOSE), công ty đã mua thành công gần 36,2 triệu cổ phiếu của CTCP Chăn nuôi Việt Nam (UpCom: VLC), từ đó nâng tỷ lệ sở hữu tại VLC từ 7,4% lên 64,7%. GTN chưa công bố giá mua ở thời điểm hiện tại.

Đây là một cột mốc quan trong cho GTN trong quá trình tái cơ cấu công ty để tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm. VLC hiện đang sở hữu 51% cổ phần côngty Sữa Mộc Châu, một trong những công ty sữa tươi hàng đầu ở Việt Nam. Trong năm 2016, chúng tôi dự phóng doanh thu 127 triệu USD (tăng 10% so với 2015) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 4,7 triệu USD (tăng 6% so với 2015) cho VLC, chủ yếu được dẫn dắt bởi tăng trưởng doanh thu 10% trong mảng sữa (chiếm trên 90% lợi nhuận của VLC).

Mô hình định giá GTN của chúng tôi đã tính đến thương vụ này, mặc dù thời gian hoàn thành thương vụ trễ hơn 1 tháng so với dự kiến.Chúng tôi hiện đang khuyến nghị giá mục tiêu 21.500 đồng cho GTN, tương ứng với tỷ lệ tăng 29,5% theo giá đóng cửa hôm nay.