CTCK BIDV (BSC)

CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB) cho biết, doanh thu thuần 2016 đạt 850 tỷ đồng (tăng 15,19% so với năm trước), biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ mức 35,77% năm 2015 lên mức 40,35% năm 2016 nhờ vào giá bán đá tăng hơn 10% so 2015 và tiết giảm chi phí sản xuất. Lợi nhuận sau thuế 2016 đạt gần 206 tỷ đồng (tăng trưởng 64,21%), EPS 2016 đạt 7,836 đồng.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2017 là 300 tỷ đồng (tăng 16,16% so với năm trước), tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15%, BSC ước tính EPS 2017 là 4.359 đồng.

BSC cho rằng kế hoạch lợi nhuận 2017 của KSB là tương đối thận trọng khi giá bán đá đã tăng 13 - 15% so với năm trước, biên lợi nhuận gộp đang cải thiện tích cực, lợi nhuận trước thuế quý I/2017 đạt khoảng 75 - 76 tỷ đồng (tăng 78% so với cùng kỳ).

Nhận định: Cổ phiếu KSB thoát khỏi vùng vận động đi ngang trong một thời gian dài và đang trong xu hướng tăng mạnh trong ngắn hạn hướng về khu vực đỉnh 46, đà tăng gia được hỗ trợ bởi thanh khoản ổn định.

Vì vậy, khuyến nghị nhà đầu tư dài hạn tận dụng nhịp điều chỉnh KSB, tham gia thêm ở những vùng giá hỗ trợ 42, Giá kỳ vọng 46, thực hiện cắt lỗ dưới mỗ 41,86.

3. VIP: PE dự phóng 6,8 lần, tương đối hấp dẫn để đầu tư

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã VIP) đã hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác tàu Petrolimex 18 từ cuối tháng 6/2016, ngoài ra kế hoạch sửa chữa định kỳ đội tàu cũng hoàn thành kế hoạch, bảo đảm về thời gian và kinh phí so với dự toán.

Tuy nhiên giá cước thuê tàu thấp hơn so với mức cước xây dựng kế hoạch từ đầu năm nên doanh thu vận tải chỉ đạt 87,57% kế hoạch năm và tăng 17,7% so với 2015, tuy nhiên do lãi vay và chi phí khấu hao lớn nên lợi nhuận từ hoạt động vận tải chỉ đạt 40,35% kế hoạch năm và giảm 34,23% so với 2015. Các hoạt động khác hoàn thành kế hoạch đề ra, đặc biệt hoạt động kinh doanh xăng dầu sản lượng tăng 114,8% so với cùng kỳ.

Trong năm 2017 VIP có kế hoạch đầu tư 1 tàu chở nhựa đường 5.000 DWT và 1 tàu chở xăng dầu 20.000 DWT, kế hoạch khai thác đội tàu tập trung vào cho thuê định hạn với công ty mẹ, tiếp tục mở rộng kinh doanh xăng dầu.

Đối với hoạt động bất động sản, công ty sẽ tiếp tục triển khai dự án Anh Dũng VII, xây dựng giá bán và triển khai các hoạt động theo kế hoạch, lên kế hoạch tiếp thị nhằm lấp đầy diện tích thuê tòa nhà 43 Quang Trung. Đối với dự án cao ốc 37 Phan Bội CHâu công ty đang dừng và giãn tiến độ thi công, mục tiêu chào bán hoặc chuyển đổi công năng để thu hồi vốn đầu tư. Với kế hoạch kinh doanh 2017, P/E forward vào khoảng 6,8 lần, tương đối hấp dẫn đề đầu tư.