Bắc Ninh: Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê 156 tỷ đồng sẽ "giải cứu" làng nghề ô nhiễm
Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê (thuộc hệ thống xử lý môi trường làng nghề Phong Khê, thành phố Bắc Ninh), kinh phí đầu tư 156 tỷ đồng, có công suất thiết kế 5.000 m3/ngày đêm đang tiến hành chạy thử để hiệu chỉnh máy móc.
Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê (Bắc Ninh)
Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê (Bắc Ninh)

Theo báo cáo của thành phố Bắc Ninh, tính đến hết tháng 7/2017, tổng lượng nước thải Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê xử lý đạt hơn 241.000 m3; lượng nước thải trung bình xử lý theo ngày hơn 1.800 m3/ngày đêm. Trong thời gian chạy thử, Nhà máy chỉ đạt công suất tối đa 3.000m3/ngày đêm, chưa chạy được ở công suất thiết kế (5.000m3/ngày đêm). Một số hạng mục công trình chưa được vận hành theo đúng thiết kế như: bể than hoạt tính, công trình khử trùng sau xử lý…

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là nước thải đầu vào không ổn định, biên độ của các chỉ số COD, độ màu có nồng độ ô nhiễm cao hơn thiết kế do quá trình hoạt động của các cơ sở kinh doanh, hộ làng nghề thay đổi về quy mô, tính chất sản xuất giấy, tẩy màu giấy vệ sinh và dùng hóa chất, phẩm màu gây ra sự ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.

TP. Bắc Ninh đã tổ chức nhiều cuộc họp, yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát, vận hành phối hợp đánh giá nguyên nhân, xây dựng phương án hiệu chỉnh bổ sung tổng thể nhà máy nhằm nâng công suất thiết kế và đạt chất lượng nước thải đầu ra theo quy định. Theo đó, giai đoạn I bổ sung một số hạng mục xử lý sơ cấp, bể hiếu khí Aroten, nâng cấp trạm biến áp và đường dây điện với tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng; giai đoạn II bổ sung hệ thống xử lý bùn, bể lọc cát áp lực, phun nước và thảm thực vật thủy sinh với kinh phí 3,5 tỷ đồng; bổ sung một số thiết bị dự phòng…
Trước thực trạng này, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao TP. Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu tổ chức nghiệm thu công trình và thống nhất phương án bổ sung đầu tư, hoàn thành trong tháng 9/2017.

Duy Hoàng

Bình luận của bạn về bài viết...