Cà Mau: Cần trên 6.500 tỷ đồng để cải tạo, phát triển lưới điện đến 2025
Bộ Công thương vừa phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2025 hướng đến năm 2035", trong đó có "Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV".
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo đó, định hướng phát triển quy hoạch lưới điện Cà Mau nhằm hỗ trợ cấp điện giữa các trạm 110 kV thực hiện bằng các đường dây mạch vòng trung thế 22 kV; cấp điện áp 22 kV được chuẩn hoá cho phát triển lưới điện trung thế trên địa bàn tỉnh; xây dựng hệ thống cáp ngầm cho khu vực trung tâm đô thị và các khu đô thị mới, để đảm bảo kết cấu an toàn và mỹ quan đô thị.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, với tốc độ tăng trưởng GRDP trong giai đoạn 2016 - 2020 là 7,4 %/năm, giai đoạn 2021 - 2025 là 7,0 %/năm, giai đoạn 2026 - 2030 là 6,9 %/năm, giai đoạn 2031 - 2035 là 6,5 %/năm.

Tổng vốn đầu tư xây mới ước tính trên 6.500 tỷ đồng, gồm cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220 kV trở xuống đến lưới điện trung áp giai đoạn 2016 – 2025

Huy Tự

Bình luận của bạn về bài viết...