Cà Mau chú trọng thiết lập trật tự, kỷ cương hành chính trong năm 2017
Nâng cao chất lượng hoạt động cải cánh thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính liên quan tới người dân và doanh nghiệp là giải pháp cơ bản để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo điều kiện cho nền kinh tế của Cà Mau phát triển nhanh và bền vững.
Trung tâm giải quyết soát thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chí Tín
Trung tâm giải quyết soát thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chí Tín

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2017.

Theo đó, năm 2017 Cà Mau sẽ thiết lập trật tự, kỷ cương hành chính với phương châm: Kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm giải trình; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí; thủ tục hành chính đơn giản, công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được biết, đây là yêu cầu, quyết tâm chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, từng cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Cà Mau cũng kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính với ứng dụng hiệu quả chất lượng ISO; ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính… tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của từng cơ quan, đơn vị.

Chí Bắc

Bình luận của bạn về bài viết...