Cà Mau: Đầu tư đường ô tô về trung tâm các xã vùng sâu, vùng xa trước năm 2020
Các tuyến đường này khi hoàn thành sẽ giúp đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương, sinh hoạt của người dân vùng sâu, xa của tỉnh.

Đến nay, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 63 đoạn nội ô thành phố Cà Mau; Dự án tuyến đường phía bờ Nam sông Ông Đốc nối vào Quốc lộ 1 (Rau Dừa - Rạch Ráng - Sông Đốc), tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc, các tuyến đường ôtô đến trung tâm xã đang được tập trung thi công, nhằm đảm bảo tiến độ các dự án giao thông lớn của tỉnh đáp ứng nhu cầu thi công của các nhà thầu.

Cà Mau cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng thêm tuyến đường ôtô đến trung tâm xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.

Đến nay có 79/82 xã trên địa bàn Cà Mau là đã có đường ô tô đến trung tâm, đạt tỷ lệ 96%. Còn 3 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm, hiện đang cần đầu tư là Tân Thuận, Quách Phẩm (huyện Đầm Dơi) và Tân Ân (huyện Ngọc Hiển).

Mặc dù địa thế cách trở không thuận lợi và nguồn vốn từ ngân sách còn hạn hẹp, nhưng Cà Mau dự kiến sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng 100% đường ô tô về trung tâm các xã trên vào trước năm 2020, đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương, sinh hoạt của người dân vùng sâu, xa của tỉnh.

Cũng từ đầu năm đến nay, ngành giao thông các địa phương trong tỉnh đã thực hiện được gần 170 km đường bê tông, bằng 56,7% kế hoạch (300 km) và thực hiện được gần 70 km đường đất đen; ước 6 tháng đầu năm sẽ thực hiện được khoảng 200 km đường bê tông, bằng 66,7% kế hoạch năm và thực hiện khoảng 80 km đường đất đen.

Huy Tự

Bình luận của bạn về bài viết...