Cà Mau: Đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ hậu cần du lịch tại huyện Ngọc Hiển
Nhằm tăng cường những giải pháp phát triển ngành Du lịch từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) đã triển khai Quy hoạch tổng thể về Chiến lược quy hoạch du lịch và đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng cơ sở ngành Du lịch trung và dài hạn.
Ảnh: Chí Hiểu
Ảnh: Chí Bắc

Theo đó, được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, huyện đã đầu tư trên 81 hạng mục, công trình của Khu du lịch Đất Mũi và Khu du lịch Khai Long.

Đến nay, Khu du lịch Đất Mũi đã hoàn thành 5 hạng mục công trình: Nâng cấp, duy tu, sửa chữa và đầu tư hệ thống phục vụ cho khu du lịch, còn lại 30 hạng mục tiếp tục xem xét đầu tư.

Riêng Khu du lịch Khai Long có 46 hạng mục được đầu tư xây dựng. Đến nay, có 39 hạng mục phục vụ cho nhu cầu du lịch đã hoàn thành, đang tiếp tục đầu tư 7 hạng mục.

Bên cạnh đó, Dự án xây dựng Nhà máy Điện gió Khai Long giai đoạn 1 đang xây dựng các hạng mục siêu trọng, siêu tốc và bãi tập kết vật tư. Hoàn thành bờ kè mũi Cà Mau với chiều dài 2,3 km vốn đầu tư 222 tỷ đồng.

Ngoài việc đầu tư, nâng cấp phát triển du lịch, huyện Ngọc Hiển còn quan tâm đầu tư về hạ tầng cơ sở, giao thông nông thôn và các dịch vụ, hậu cần du lịch nhằm phát triển kinh tế du lịch văn minh, hiện đại, đáp ứng các nhu cầu tham quan, nghiên cứu cho du khách trong và ngoài nước.

Chí Bắc

Bình luận của bạn về bài viết...