Cà Mau thu hút 205 dự án đầu tư
Đây là con số vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cho biết.
Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Đạm Cà Mau
Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Đạm Cà Mau

Theo đó, qua Chương trình Xúc tiến đầu tư trong năm 2016, có 30 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng số vốn 6.628 tỷ đồng.

Lũy kế đến ngày 9/2/2017, có tổng cộng 205 dự án sản xuất, kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào Cà Mau với tổng vốn đăng ký là 83.044 tỷ đồng. Trong đó có những dự án lớn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của Cà Mau như Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn (vốn đăng ký 14.694 tỷ đồng); Nhà máy Xử lý khí (vốn đăng ký đầu tư 4.700 tỷ đồng); Nhà máy Điện (vốn đăng ký đầu tư 13.700 tỷ đồng); Nhà máy Đạm (vốn đăng ký đầu tư 18.749 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc tỉnh Cà Mau đã thu hút 26 dự án đầu tư. Trong đó, có 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký 13.516 tỷ đồng.

Chí Bắc

Bình luận của bạn về bài viết...