Cấp hạn ngạch bổ sung để nhập khẩu 100.000 tấn đường
100.000 tấn là lượng hạn ngạch đường vừa được Bộ Công thương quyết định bổ sung cho các doanh nghiệp nhập khẩu trong năm 2016.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BCT quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016.

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung năm 2016 lên tới 100.000 tấn, thuộc Mã hàng hóa 1701 (Đường tinh luyện, đường thô).

Bộ Công thương đã cấp hạn ngạch bổ sung 100.000 tấn đường cho các DN nhập khẩu phục vụ sản xuất và kinh doanh thương mại.
Bộ Công thương đã cấp hạn ngạch bổ sung 100.000 tấn đường cho các doanh nghiệp nhập khẩu phục vụ sản xuất và kinh doanh thương mại

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất, thương nhân nhập khẩu đường để kinh doanh thương mại, thương nhân sản xuất đường thô để tinh luyện.

Thông tư số 09/2016/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, do sản lượng mía giảm 10%, nhu cầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng lại tăng 100.000 tấn, dự kiến tổng nguồn cung đường trong năm 2016 sẽ giảm khoảng 200.000 tấn.

Bộ Công Thương cũng đã kiến nghị Chính phủ cho phép nhập khẩu 200.000 tấn đường để đảm bảo nguồn cung đường tiêu thụ nội địa trong những tháng tới.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...