Chạy thử nghiệm hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh
Ngày 13/7, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ cho triển khai chạy thử nghiệm hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh cho giới báo chí.
Cơ chế vận hành của hệ thống giao dịch hợp đồng tương lai
Cơ chế vận hành của hệ thống giao dịch hợp đồng tương lai

Theo kế hoạch, thị trường chứng khoán sinh có thể sẽ chính thức đi vào vận hành vào tháng 8/2017. HNX cho biết, hiện tại kết quả kiểm tra chức năng tại Sở cho thấy nhìn chung đều yêu cầu vận hành ổn định, hệ thống của Sở và Trung tâm lưu ký (VSD) đồng bộ tốt, chức năng khai thác thông tin, hiển thị thông tin từ hệ thống giao dịch chính xác, kịp thời.

Việc kết nối giữa hệ thống của VSD, HNX và các công ty chứng khoán thành viên đã được thực hiện thông suốt, chính xác và đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn. HNX sẽ tiếp tục phối hợp với VSD hỗ trợ các công ty chứng khoán, rà soát hệ thống lần cuối; đóng gói, cài đặt tham số hệ thống, đảm bảo hệ thống sẵn sàng vận hành.

Để tham gia giao dịch trên thị trường phái sinh, nhà đầu tư phải mở một tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán tại một công ty chứng khoán là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh. Nếu nhà đầu tư đã có sẵn tài khoản giao dịch chứng khoán thì chỉ cần mở thêm một tiểu tài khoản, nằm trong tài khoản sẵn có, để giao dịch phái sinh.

Theo HNX, sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên là hợp đồng tương lai, khi thị trường phái sinh vận hành, kết cấu phiên giao dịch hợp đồng tương lai gồm 3 phiên: Phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ mở cửa, phiên khớp lệnh liên tục, và phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

Thời gian thị trường phái sinh mở cửa sẽ sớm hơn thị trường cổ phiếu 15 phút, nhưng kết thúc cùng giờ với thị trường cơ sở.

Cụ thể, trong buổi sáng, phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa từ 8h45 – 9h00, phiên khớp lệnh liên tục từ 9h00 – 11h30, giao dịch thỏa thuận từ 8h45 – 11h30.

Trong buổi chiều, phiên khớp lệnh liên tục từ 13h00 – 14h30, phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa từ 14h30 – 14h45, giao dịch thỏa thuận từ 13h00 – 14h45.

 Sản phẩm hợp đồng tương lai VN30-Index

TT

Đặc điểm

Quy định

1

Tên hợp đồng

Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30

2

Mã hợp đồng

Theo quy ước xác định mã giao dịch của HNX, ví dụ VN30F1706

3

Tài sản cơ sở

Chỉ số VN30

4

Quy mô hợp đồng

100.000 đồng × điểm chỉ số VN30

5

Hệ số nhân hợp đồng

100.000 đồng

6

Tháng đáo hạn

Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo

7

Biên độ dao động giá

7%

8

Bước giá /Đơn vị yết giá

0,1 điểm chỉ số

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...