Chuyển sang hình thức đấu giá đối với 3 dự án khai thác cát sông Hồng
Trong nội dung Công văn số 1885/VP-ĐT ban hành ngày 7/3, Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã cho ý kiến về 3 dự án khai thác cát vùng bãi sông Hồng thuộc địa bàn các huyện Phú Xuyên, Đan Phượng, Phúc Thọ.
Khai thác cát trên sông Hồng (Ảnh minh họa: Vietnam+)
Khai thác cát trên sông Hồng (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, đề xuất UBND thành phố chuyển 3 dự án này (thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5977/QĐ-UBND ngày 7/10/2013) sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Đồng thời, đề xuất UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trả hồ sơ và thông báo để 3 nhà đầu tư chủ động liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt.

Sau khi xem xét báo cáo, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 1608/VP-ĐT ngày 27/2/2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư trả hồ sơ và thông báo đến 3 nhà đầu tư chủ động liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Trang Nguyễn

Bình luận của bạn về bài viết...