Cổ phiếu Cảng Quy Nhơn đắt hàng ngay khi đăng ký

(baodautu.vn) Công ty TNHH Một thành viên cảng Quy Nhơn, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ tiến hành IPO hơn 8 triệu cổ phiếu vào ngày 12/9.
>>> Cần sớm cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn
>
>> 
Cảng biển - điểm tựa kinh tế miền Trung

Cảng Quy Nhơn sẽ IPO tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào 12/9

Ông Lê Phan Linh, Phó Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết, Cảng Quy Nhơn là đơn vị đầu tiên để thực hiện cổ phần hóa trong hệ thống cảng biển của Vinalines với phương án Vinalines nắm giữ 75% vốn điều lệ.

Theo phương án đã được phê duyệt, tất cả cổ phần của Công ty tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông, vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa là 404.099 tỷ đồng.

Nhà nước sẽ tiếp tục thoái 26% vốn điều lệ xuống còn 49% vốn điều lệ giai đoạn 2014 - 2015.

Sau khi hoàn tất việc IPO, dự kiến Nhà nước nắm 75% tương đương 30.307.462 cổ phần; người lao động 4,81% tương đương 1.944.900 cổ phần; tổ chức công đoàn 0,19% tương đương 75.000 cổ phần; nhà đầu tư chiến lược 10,00% tương đương 4.041.000 cổ phần; nhà đầu tư thông thường 10,00% tương đương 4.041.588 cổ phần.

Trong đó, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược theo giá đấu bình quân của kết quả đấu giá công khai thành công, cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài cho các nhà đầu tư với giá khởi điểm 12.000đ/cổ phần.

Theo ông Nguyễn Hữu Phúc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn, hiện tại có 4 tổ chức và 96 cá nhân đăng ký mua hơn 9 triệu cổ phần, gấp hơn 2 lần số cổ phần đăng ký chào bán.

Được biết, Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn là một trong những cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại 1) của nhóm cảng biển Nam Trung bộ với hệ thống 20.960 m2 kho, 12.000 m3 bồn, 201.000 m2 bãi, 48.000 m2 bãi chứa container trên 306.568 m2 mặt bằng; 6 cầu tàu với tổng chiều dài 824m, hàng trăm thiết bị, phương tiện, công cụ xếp dỡ hiện đại có thể tiếp nhận tàu trọng tải 30.000 DWT với tần suất bình thường, tàu 50.000 DWT giảm tải ra vào làm hàng 24/24h.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tổng doanh thu năm 2011 là 336,008 tỷ đồng, năm 2012 là 410,208. Lợi nhuận năm 2011 đạt 14,001 tỷ đồng; năm 2012 là 15,366 tỷ đồng.