Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: "Việt Nam sẽ hội nhập kinh tế số thành công" Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: "Việt Nam sẽ hội nhập kinh tế số thành công"
Tú Ân | 22/11/2017 15:37
Ngày 22/11/2017, sự kiện Internet Day 2017 và Lễ kỷ niệm 20 năm Internet Việt Nam và Toạ đàm với chủ đề “Internet – Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế số” đã được Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức tại Hà Nội.
1 2 3 4 5