Cách mạng công nghiệp 4.0 với Việt Nam Cách mạng công nghiệp 4.0 với Việt Nam
GS-TSKH Nguyễn Mại | 23/02/2018 08:06
Cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra cơ hội cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Điều quan trọng với mỗi quốc gia là phải lựa chọn hướng đi phù hợp để tận dụng triệt để cơ hội đó.
1 2 3 4 5