Pure Storage hỗ trợ doanh nghiệp Việt chuyển đổi dữ liệu trong kỷ nguyên đám mây Pure Storage hỗ trợ doanh nghiệp Việt chuyển đổi dữ liệu trong kỷ nguyên đám mây
Nhã Nam | 23/06/2017 14:42
Công ty hàng đầu về nền tảng dữ liệu Pure Storage sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi dữ liệu trong kỷ nguyên đám mây thông qua việc tổ chức Hội thảo Pure Live 2017 tại Hà Nội và các thành phố thuộc châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản. Sự kiện diễn ra tại Việt Nam vào ngày 25/7.
1 2 3 4 5