Nhà mạng, đại lý bán SIM kích hoạt sẵn bị phạt tới 40 triệu đồng Nhà mạng, đại lý bán SIM kích hoạt sẵn bị phạt tới 40 triệu đồng
Như Chính | 28/04/2017 07:22
Theo quy định mới, việc bán, lưu thông trên thị trường SIM thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước... sẽ bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng.
1 2 3 4 5