Bkav: Mã độc Mirai đang tấn công vào các gia đình Việt Nam Bkav: Mã độc Mirai đang tấn công vào các gia đình Việt Nam
Tú Ân | 18/10/2017 06:42
Bkav vừa phát đi cảnh báo về mã độc Mirai đang tấn công thiết bị IoT như Router Wifi, Camera IP… trong các gia đình Việt Nam và đưa ra con số 15 triệu máy tính bị nhiễm trong 3 tháng gần đây.
1 2 3 4 5 6 7 8