Ứng dụng gọi xe Việt 123Xe khác Grab, Uber như thế nào? Ứng dụng gọi xe Việt 123Xe khác Grab, Uber như thế nào?
Tú Ân | 18/01/2017 15:29
Nếu như các tài xế của các ứng dụng gọi xe Uber, Grab đa phần chọn khách di chuyển quãng đường trong nội thành bởi lo ngại vắng khách chiều về, thì 123Xe chọn cách làm khác: phục vụ khách đường dài từ 15km tới 500km.
1 2 3 4 5 6 7 8