Thị trường thành phố thông minh toàn cầu sẽ sớm chạm mốc 3.500 tỷ USD Thị trường thành phố thông minh toàn cầu sẽ sớm chạm mốc 3.500 tỷ USD
Bảo Bình | 22/02/2017 08:10
Một nghiên cứu mới vừa dự đoán thị trường thành phố thông minh sẽ tăng trưởng gần 19%/năm trong 10 năm tới.
1 2 3 4 5 6 7 8