Hai tác phẩm Việt Nam lọt vào chung kết Giải thưởng thiết kế Lexus 2018 Hai tác phẩm Việt Nam lọt vào chung kết Giải thưởng thiết kế Lexus 2018
Hoàng Nam | 20/04/2018 13:05
Giải thưởng thiết kế Lexus 2018 đã được trao cho tác phẩm Testing Hypotheticals (Giả thuyết thử nghiệm) của nhóm thiết kế Extrapolation Factory, tới từ Đức và Mỹ, đã tạo ra cho sự kiện quốc tế uy tín này những xúc cảm đặc biệt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Điện thoại htc m8 tại Ngọc Mobile