CTCP thực phẩm Hữu Nghị thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
CTCP thực phẩm Hữu Nghị thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, cụ thể như sau.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT SỔ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

- Căn cứ đơn báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Bà Trần Thị Bích Ngọc ngày 22/03/2017.

Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

Tên Cổ đông: Trần Thị Bích Ngọc

Số CMND: 042183000007 Ngày cấp: 25/01/2013       Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Mã Cổ đông: HN0181

Số cổ phần sở hữu: 3.578 cổ phần (Bằng chữ: Ba nghìn năm trăm bảy mươi tám cổ phần)

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị sẽ cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông trên.

Mọi chi tiết liên hệ:

Phòng kế toán Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

Địa chỉ: 122, Định Công, Hoàng Mai, Hà nội

Điện thoại: 043.6658063                

Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...