CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà mời họp cổ đông bất thường
TCTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà mời họp Đại hội cổ đông bất thường

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

Nhóm cổ đông lớn sở hữu 36,32% tổng số cổ phần của CTCP Xây Dựng Hạ Tầng Sông Đà trong thời gian liên tục 6 tháng thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Mã số doanh nghiệp: 0101334087

Trụ sở chính: Phòng 602, 607 tầng 6 nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xây Dựng Hạ Tầng Sông Đà (Mã Chứng Khoán: SDH) cụ thể như sau:

 1. Thời gian tổ chức Đại hội: 9h30 ngày 17/05/2017 (Trong trường hợp cuộc họp lần 1 không đủ điều kiện tổ chức, cuộc họp lần 2 sẽ được tổ chức vào 10h30 ngày 17/05/2017).

 2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 3, Toà Nhà Machinco, số 444, Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.

 3. Nội dung Đại hội:

 • Thông qua vấn đề chuyển nhượng dự án Khu Công Nghiệp Yên Phong II

 • Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị

 • Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban Kiểm soát;

 • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây Dựng Hạ Tầng Sông Đà tại ngày 16/5/2017 (ngày đăng ký cuối cùng). Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Các cổ đông vui lòng xác định chính xác số lượng cổ phần sở hữu của mình trước khi đến tham dự họp.

 2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền;

Sao kê tài khoản chứng khoán chứng minh số lượng cổ phần sở hữu hoặc các tài liệu chứng minh khác.

 1. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên website của đại diện ủy quyền của Nhóm cổ đông – CTCP Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương: www.apec.com.vn – Tin tức.

 2. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo tại: www.apec.com.vn

P.V

Bình luận của bạn về bài viết...