Đã huy động hơn 20.000 tỷ đồng trái phiếu Kho bạc
Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 20.917,4593 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Trong năm 2017 sẽ có nhiều chính sách mới thúc đẩy hoạt động thị trường trái phiếu
Trong năm 2017 sẽ có nhiều chính sách mới thúc đẩy hoạt động thị trường trái phiếu

Trong phiên đấu thầu gần đây nhất, Kho bạc Nhà nước đã đưa ra gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (2.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.751 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,96-5,50%/năm.

Kết quả, Kho bạch Nhà nước huy động được 1.800 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,02%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.651 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,01-6,60%/năm.

Kết quả, huy động được 950 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,05%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/11/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.460 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.471,1593 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,90-8,40%/năm.

Kết quả, huy động được 1.020,1593 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,97%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/2/2017). 

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...