Đà Nẵng: Gần 62 tỉ đồng xúc tiến thương mại giai đoạn 2016-2020
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký ban hành Quyết định Chương trình xúc tiến thương mại thành phố giai đoạn 2016-2020.

Mục đích nhằm định hướng dài hạn trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả, hỗ trợ tích cực hơn nữa cho các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao sức cạnh tranh, đứng vững trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Phát triển thị trường nội địa, tăng trưởng xuất khẩu bền vững và đạt hiệu quả cao; làm căn cứ xây dựng và ban hành các chương trình xúc tiến thương mại hàng năm.

Quyết định cũng yêu cầu triển khai đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, sự tích cực vào cuộc của các doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố; tập trung các nguồn lực hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của thành phố.

Chương trình phấn đấu mỗi năm thu hút từ 5%-7% lượt doanh nghiệp được thụ hưởng từ chương trình Xúc tiến Thương mại của thành phố.

Phấn đấu mỗi năm tổ chức từ 1-2 Hội chợ tại thành phố Đà Nẵng.

Trong chương trình XTTM 2016-2020, Đà Nẵng phấn đấu tổ chức từ 1-2 Hội chợ Thương mại
Trong chương trình XTTM 2016-2020, Đà Nẵng phấn đấu tổ chức từ 1-2 Hội chợ Thương mại

Giai đoạn 2011-2015, hoạt động Xúc tiến Thương  mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được triển khai bằng nhiều hình thức và nội dung tổ chức. Các Chương trình XTTM ngày càng được nâng cao về chất lượng và quy mô, trở thành một trong những đòn bẩy hữu hiệu nhất giúp các doanh nghiệp tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, duy trì và mở rộng thị trường… trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Hà Minh

Bình luận của bạn về bài viết...