Đã tinh giản được 22.376 biên chế
Sáng 17/2, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp báo định kỳ, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng.
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành cung cấp thông tin về công tác nội vụ được báo chí quan tâm
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành cung cấp thông tin về công tác nội vụ được báo chí quan tâm

Theo Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành, về việc báo chí phản ánh lãnh đạo một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà, Bộ đã kiểm tra tại 9 địa phương. Kết quả cho thấy, có việc này.

Qua kiểm tra còn phát hiện một số thiếu sót trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm như: Tại thời điểm bổ nhiệm, một số trường hợp còn thiếu một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học. Trình tự bổ nhiệm của một số trường hợp không có văn bản đề nghị và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

Thậm chí, một trường hợp ở UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn không thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng; không thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định. Trường hợp này Bộ Nội vụ đã đề nghị thu hồi Quyết định tiếp nhận công tác.

Bộ cũng đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cũng liên quan đến công tác cán bộ, Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật Thi đua khen thưởng; bổ sung quy định về xử lý cán bộ công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kể cả khi đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. Chính phủ kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, yếu năng lực, kém phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp… mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Hànộimới về kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, dù thời gian thực hiện chưa đủ để sơ kết, tổng kết nhưng Bộ Nội vụ vẫn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các địa phương.

Trên cơ sở đó, Bộ đã tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 6-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương thực hiện tinh giản biên chế. Tính từ thời điểm thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20-11-2014 về Chính sách tinh giản biên chế đến ngày 15-2-2017, các cơ quan hành chính nhà nước đã tinh giản được 22.376 cán bộ, công chức, viên chức (chưa kể lĩnh vực giáo dục, y tế).

Thừa nhận ở một số bộ, ngành địa phương, số lượng biên chế có mặt cao hơn số biên chế được giao, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định đây là trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, trực tiếp là người đứng đầu phải thực hiện nghiêm quy định, bảo đảm không vượt quá chỉ tiêu biên chế.

“Kể cả những nơi số lượng biên chế có mặt ít hơn số biên chế được giao vẫn phải thực hiện tinh giản biên chế. Ngay Bộ Nội vụ được giao 91 biên chế, có mặt 64 biên chế, nhưng Bộ vẫn phải thực hiện tinh giản đúng quy định” - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành cho biết.

Hiền Thu (Báo Hànộimới)

Bình luận của bạn về bài viết...