Đại hội FCM: Trả cổ tức 5%, đầu tư mạnh cho R&D và mở rộng nhà máy
Cuối tuần qua, tại Hà Nam, CTCP Khoảng sản FECON (mã CK: FCM – HOSE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông, thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016 là 5% cùng nhiều kế hoạch đầu tư quan trọng khác trong năm 2017.
Số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho 28.349.260 cổ phần, chiếm 69,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của FCM
Trong năm 2017 FCM sẽ đầu tư mở rộng nhà máy, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới

Số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho 28.349.260 cổ phần, chiếm 69,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của FCM.

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được ông Phạm Trung Thành, Giám đốc công ty trình bày tại Đại hội, năm 2016 công ty đã cung cấp ra thị trường 1,45 triệu mét dài cọc, tham gia 113 dự án, trong đó có những dự án tầm cỡ như Samsung Bắc Ninh, LG Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 1, The Manor...

Hợp nhất cả năm 2016, FCM đạt 692,4 tỷ đồng doanh thu và 40,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng đạt 130% và 163% so với kế hoạch đã đặt ra trước đó (doanh thu 530 tỷ đồng và 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế). EPS đạt 973 đồng/cổ phiếu.

Theo lý giải, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của FCM tăng đột biến so với kế hoạch định ra là do có phát sinh hoạt động thương mại tại Công trình Nhiệt điện Long Phú trị giá 130 tỷ đồng, 7 tỷ đồng từ việc FECON Hải Đăng bán tài sản và phần lợi nhuận có phát sinh bất lợi thế thương mại 12,8 tỷ từ việc mua mỏ Hải Đăng.

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2016:

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Công ty mẹ

Hợp nhất

1

Tổng tài sàn

Tỷ đồng

808,3

1.000

2

Vốn chù sờ hữu

Đồng

464,6

563,6

3

Doanh thu thuần

Đông

661,1

692,4

4

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

34

40,9

5

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Đồng/cổ phiếu

 

973

Đại hội đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016 tương ứng 5% vốn điều lệ, cổ tức được chi trả bằng tiền mặt và cũng thống nhất việc dành 10% lợi nhuận sau thuế năm 2016 để đưa vào quỹ đầu tư phát triển.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2016

Kế hoạch năm 2017

1

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

410

410

2

Doanh thu

Tỷ đồng

692,4

560

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

40,9

28

4

Cổ tức (% vốn điều lệ)

%

5

5

Trong năm, 2017, FCM dự định sẽ đầu tư mở rộng Dự án nhà mảy sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực cường độ cao về phía Đông của dây chuyền sản xuất số 2 thêm khoảng 4,5 ha với mức vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng (chỉ bao gồm đền bù và san lấp mặt bằng). Nguồn vốn đầu tư mở rộng chính sẽ không lấy từ nguồn huy động vốn, không lấy từ lợi nhuận của công ty mà được lấy từ phần tiền trích khấu hao hàng năm (dự kiến đến tháng 10/2017 FCM sẽ trả hết khấu hao của dự án xây dựng nhà máy).

Công ty cổ phần Khoáng sản FECON:
+ Trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
+ Vốn điều lệ: 410 tỷ đồng.
+ Mã cổ phiếu: FCM - HOSE
+ 2 công ty con: Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn; Công ty cổ phần Khoáng sản FECON Hải Đăng.

Dự án này sẽ kịp thời đáp ứng thực hiện việc phát triển nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm bê tông mới của công ty trong thời gian tới để cung ứng cho thị trường.

Theo HĐQT, hiện công ty đã làm xong bước xin chấp thuận chủ trương đầu tư từ UBND tỉnh Hà Nam và đang bắt tay vào các giai đoạn tiếp theo cùa công tác đầu tư.

Bên cạnh việc đầu tư mở rộng nhà máy, trong năm nay, FCM sẽ chi 15 tỷ đồng để đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và chi 15 tỷ đồng để nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm bê tông đúc sẵn phục vụ cho các dự án chống biến đổi khí hậu, cống thoát nước, kè sông...

Chia sẻ với cổ đông tại Đại hội, HĐQT FCM cho biết, công suất hiện tại của nhà máy hiện đạt 80% công suất danh nghĩa, công suất danh nghĩa của nhà máy không giới hạn do FCM liên tục cải tiến để tăng năng suất. Cũng nhờ việc đầu tư cải tiến liên tục nên đến hiện tại nhân sự các ca sản xuất từ 53 người/ca giảm xuống hiện tại còn 32 nguời/ca trong khi đó năng xuất vẫn tăng 150%.

Hiện nay FCM nằm trong Top 4 nhà máy lớn về năng suất và chất lượng, FCM có thế mạnh về cung cấp cho các công trình nhà máy nhiệt điện. Giai đoạn sắp tới có khá nhiều dự án nhà máy nhiệt điện được thực hiện tại phía Bắc như: Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhiệt điện Nghệ An, Nhiệt điện Hải Dương, Nhiệt điện Nam Định, Nhiệt điện Vũng Áng, Cụm Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch... là cơ hội cho FCM thời gian tới.

Uyên Linh

Bình luận của bạn về bài viết...