Đại hội KSH: Thông qua kế hoạch doanh thu 200 tỷ đồng, lợi nhuận 2 tỷ đồng, cổ tức 5%
Ngày 15/7, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (mã KSH, sàn HOSE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
KSH sẽ chuyển trụ sở chính từ Hà Nội lên Lào Cai
KSH sẽ chuyển trụ sở chính từ Hà Nội lên Lào Cai

Theo kế hoạch vừa được Đại hội thông qua, Công ty sẽ thực hiện chiến lược xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mới, củng cố công tác truyền thông và quan hệ công chúng.

Trong đó, các nội dung chúng mà Công ty sẽ thực hiện là: Thay đổi giao diện và nội dung website, chủ động định kỳ cập nhật tình hình đầu tư và kết quả kinh doanh cho cổ đông, thành lập Phòng pháp lý và quan hệ công chúng.

Đại hội đồng cổ đông KSH cũng thông qua kế hoạch doanh thu năm 2017 đạt 200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng, cổ tức 5%.

Theo Hội đồng quản trị Công ty, những chỉ tiêu tài chính trên được đưa ra theo phương án cơ sở và cẩn trọng. Để thực hiện mục tiêu trên, Công ty sẽ sử dụng nguồn lực tài chính tự có, kết hợp với việc tiến hành vay mượn từ bên thứ ba để đầu tư.

Công ty này cho biết sẽ thay đổi phương thức quản trị, theo đó sẽ thực hiện cơ chế khoán trên cơ sở áp dụng chính sách lương thưởng  theo nguyên tắc đãi ngộ gắn liền với kết quả công việc.

Trong kiểm soát tài chính, công ty này cho biết sẽ thực hiện cắt giảm các chi phí không hợp lý, đặc biệt là các hạng mục không phục vụ trực tiếp kinh doanh hoặc chưa mang lại lợi ích thiết thực trước mắt.

Trong năm 2017, KSH cũng thực hiện quản lý các khoản đầu tư vào các công ty có nền tảng cơ bản như doanh thu/tài sản lành mạnh, có lợi thế lâu dài thông qua phương thức mua bán sáp nhập doanh nghiệp/dự án.

Các dự án/doanh nghiệp trong mục tiêu đầu tư của KSH tập trung vào các nhóm ngành: Sản xuất phân bón NPK, khai thác nguyen liệu khoáng chất công nghiệp, đầu tư khai thác quặng sắt, tích trữ nguyên liệu khoáng sản tại cửa khẩu, dịch vụ logistic biên mậu, trồng rừng và chế biến lâm sản, dịch vụ nghỉ dưỡng, chuỗi dịch vụ sinh thái…

Cũng trong nội dung Đại hội, các cổ đông đã thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty. Theo đó, vốn điều lệ Công ty được điều chỉnh từ 281 tỷ đồng lên 575 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng chuyển địa chỉ từ số 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội lên số 348 đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, TP.Lào Cao.

Theo kết quả kinh doanh năm 2016 đã kiểm toán, KSH đạt tổng doanh thu thuần hơn 35 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 692 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 546 tỷ đồng.

Đến 31/12/2016, tổng tài sản của KSH đạt 305 tỷ đồng, trong đó tài sản dài hạn là 284 tỷ đồng. Công ty hầu như không có vay nợ khi vốn chủ sở hữu đạt tới 294 tỷ đồng, nợ phải trả chỉ có 10,5 tỷ đồng.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...