Đảng Cộng sản Cuba thông qua văn kiện định hướng cập nhật mô hình chủ nghĩa xã hội
Nghị quyết thông qua nhấn mạnh văn kiện Xác định khái niệm Mô hình Phát triển kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa của Cuba.
Đặc khu phát triển Mariel, Cuba. Ảnh: Xinhua
Đặc khu phát triển Mariel, Cuba. Ảnh: Xinhua

Ngày 19/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba ra thông cáo cho biết các đại biểu Hội nghị lần III đã thông qua ba văn kiện mang tính định hướng cho quá trình cập nhật mô hình kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa của đảo quốc Caribe này.

Quyết định thông qua được đưa ra sau quá trình tham vấn quần chúng rộng rãi, với sự tham gia, đóng góp ý kiến của 1,6 triệu Đảng viên, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Cuba, đại diện các tổ chức quần chúng và nhiều thành phần xã hội đối với những văn kiện mà Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản và Chủ tịch Cuba Raúl Castro nhận định là “được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất, thảo luận và tái thảo luận nhiều nhất trong lịch sử Cách mạng”.

Các văn kiện được thông qua lần này là Xác định khái niệm Mô hình Phát triển kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa của Cuba; các cơ sở của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội tới năm 2030: tầm nhìn quốc gia, các trụ cột và các thành phần chiến lược; và bản bổ sung sửa đổi các Chủ trương Chính sách kinh tế - xã hội của Đảng và Cách mạng.

Nghị quyết thông qua nhấn mạnh văn kiện Xác định khái niệm Mô hình Phát triển kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa của Cuba tạo cơ sở cho những chuyển biến cần thiết để thúc đẩy phát triển và củng cố Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đây không phải là một công cụ mang tính bất di bất dịch, mà là năng động và để mở cho những hoàn thiện kế tiếp, trên cơ sở tương tác liên tục với thực tiễn.

Trong khi đó, các cơ sở của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa của Cuba; các cơ sở của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội tới năm 2030 giới thiệu những nguyên tắc mang tính định hướng cho việc soạn thảo kế hoạch đầy đủ, với cách tiếp cận hướng về dài hạn cho phép sự chuyển dịch từng bước nền sản xuất của Cuba.

Còn 274 chủ trương chính sách của Đảng và Cách mạng bao gồm những chỉ đạo công tác để tiếp tục tiến trình cập nhật mô hình kinh tế - xã hội đang được tiến hành tại quê hương của José Martí và Fidel Castro.

Hội nghị Trung ương III của Đảng Cộng sản Cuba cũng nhất trí đưa ra thảo luận tại Quốc hội hai văn kiện Xác định khái niệm Mô hình Phát triển kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa của Cuba và các Chủ trương Chính sách kinh tế - xã hội của Đảng và Cách mạng bổ sung, sửa đổi; và thông báo cho các đại biểu Quốc hội về tiến trình xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội tới năm 2030.

Lê Na (BNEWS/TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...