Tính đúng, tính đủ giá trị gói thầu dịch vụ công ích Tính đúng, tính đủ giá trị gói thầu dịch vụ công ích
PV | 17/01/2017 07:35
Việc điều chỉnh tăng tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn TP.HCM được kỳ vọng sẽ góp phần giúp các bên mời thầu tính đúng, tính đủ giá trị gói thầu dịch vụ công ích.
1 2 3 4 5 6