Yên Bái - bến đỗ mới của các dự án FDI Yên Bái - bến đỗ mới của các dự án FDI
Thanh Huyền | 04/06/2017 20:02
Trong vài năm trở lại đây, Yên Bái đang trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án đề cao tính thân thiện với môi trường từ các nhà đầu tư nước ngoài.

1 2 3 4 5 6