Báo cáo điều chỉnh dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 Hà Nội Báo cáo điều chỉnh dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 Hà Nội
Trang Nguyễn | 25/04/2018 12:51
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9