FDI tháng 4 “chốt sổ” bằng dự án tỷ USD thứ hai trong năm FDI tháng 4 “chốt sổ” bằng dự án tỷ USD thứ hai trong năm
Nguyên Đức | 27/04/2017 16:08
Sau dự án tăng vốn đầu tư của Samsung Display, đã có dự án tỷ USD thứ hai đầu tư vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm. Đó là dự án đường ống dẫn khí Lô B- Ô Môn, vốn đầu tư 1,27 tỷ USD.

1 2 3 4 5 6 7 8 9