30 năm thu hút FDI, góc nhìn từ lao động 30 năm thu hút FDI, góc nhìn từ lao động
Nguyên Đức | 20/06/2018 08:19
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn nhìn Việt Nam qua lợi thế lớn nhất là nhân công giá rẻ. Thách thức của giai đoạn tới là thay đổi cách nhìn này, để thu hút được vốn vào các lĩnh vực công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao hơn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9