Nguy cơ bất ổn từ Dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới Nguy cơ bất ổn từ Dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới
Bảo Như | 19/08/2017 07:32
Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đã phát hiện khá nhiều sai sót trong quá trình triển khai đầu tư Dự án BOT xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 đoạn km 75 - km 100.

1 2 3 4 5 6 7 8 9