Trình Quốc hội đầu tư cao tốc Bắc Nam dài 1.500 km từ Lạng Sơn đến Cà Mau Trình Quốc hội đầu tư cao tốc Bắc Nam dài 1.500 km từ Lạng Sơn đến Cà Mau
Đoàn Loan | 24/10/2017 08:01
Hơn 1.500 km cao tốc Bắc Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau sẽ phân kỳ 3 giai đoạn đầu tư, dự kiến khởi công năm 2019.

1 2 3 4 5 6 7 8 9