Đến năm 2020, Cà Mau sẽ trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đó là mục tiêu chính của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016- 2020, vừa được UBND tỉnh phê duyệt ban hành
Thành phố Cà Mau
Thành phố Cà Mau

Theo đó, trong 5 năm 2016 - 2020, tỉnh Cà Mau nỗ lực tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, thế mạnh của tỉnh, nhất là phát triển tương xứng thế mạnh bật nhất của tỉnh:  khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản phục vụ nội địa và xuất khẩu…

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đối mô hình tăng trưởng, phát triển toàn diện cả chiều rộng và chiều sâu; cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các ngành, lĩnh vực; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một số chỉ tiêu chính của Cà Mau phấn đấu hoàn thành đến năm 2020:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP giá so sánh), bình quân tăng 7 - 7,5%/năm
- Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ chiếm 42,5%; công nghiệp, xây dựng chiếm 31%; ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 23%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,5%
- GRDP bình quân đầu người đạt 3.000 USD
- Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân hàng năm đạt 30% GRDP
- Thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 32.700 tỷ đồng
- Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 7,5 tỷ USD
- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 37%
- Giải quyết việc làm 5 năm 190.000 người
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm
- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn 60%;
- Tỷ lệ lao động xã hội qua đào tạo (không kể bồi dưỡng, truyền nghề) đạt 50%
- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 70%
- Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 12 bác sỹ
- Số giường bệnh/vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt >30 giường
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%
- Có 50% xã trở lên đạt tiêu chí nông thôn mới
- Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%
- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%
- Tỷ lệ che phủ của rừng và cây phân tán đạt 26%.

Huy Tự

Bình luận của bạn về bài viết...