15 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 30/4 15 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 30/4
PV | 01/05/2017 09:14
Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, ngày nghỉ lễ thứ hai dịp 30/4, có thêm 15 người chết vì tai nạn giao thông
1 2 3 4 5 6 7