Nam sinh gắn camera trong máy tính cá nhân, tuồn thông tin môn Vật lý ra ngoài Nam sinh gắn camera trong máy tính cá nhân, tuồn thông tin môn Vật lý ra ngoài
Hồng Hạnh | 23/06/2017 15:45
Hội đồng thi THCS Nguyễn Du - Tam Kỳ - Quảng Nam vừa phát hiện và đình chỉ thi 1 thí sinh mang vào phòng thi môn Vật lý máy tính bỏ túi có gắn camera để tuồn thông tin ra ngoài.
1 2 3 4 5 6 7 8