Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp cứu hành khách Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp cứu hành khách
T.Bình | 16/10/2017 15:49
Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại New Dehli (Ấn Độ) để cấp cứu một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.
1 2 3 4 5 6 7 8 9