Thủ tướng ký quyết định miễn nhiệm Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa Thủ tướng ký quyết định miễn nhiệm Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
A.M | 16/08/2017 13:49
Bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương bị miễn nhiệm chức vụ từ ngày 16/8.
1 2 3 4 5 6 7 8 9