Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện hệ thống tiêu thoát nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) - giai đoạn I.
Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Ảnh: hanoi.gov.vn)
Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Theo quyết định này, điều chỉnh 2 gói thầu:

Gói thầu số 17, điều chỉnh tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.

Gói thầu số 9 (Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 17), điều chỉnh giá gói thầu, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.

Đồng thời, bổ sung 4 gói thầu:

Gói thầu số 16A (Thi công xây dựng kênh hút bơm, kênh hút tự chảy) bao gồm một phần công việc của gói thầu số 16 đã được phê duyệt (Cứng hóa kênh La Khê đoạn từ cống tự chảy đến cửa kênh dẫn vào bể hút) và một phần công việc của gói thầu số 17 đã được phê duyệt (Thi công xây dựng kênh dẫn vào bể hút trạm bơm).

Gói thầu số 8A (Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 16A) bao gồm một phần công việc của gói thầu số 8 (Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 16).

Gói thầu số 21C (Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu số 16A) bao gồm một phần công việc của gói thầu số 21 (Bảo hiểm xây dựng công trình).

Gói thầu số 21D (Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu số 17) bao gồm một phần công việc của gói thầu số 21 (Bảo hiểm xây dựng công trình).

UBND TP. Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu số 16, gói thầu số 8 và gói thầu số 21 theo quy định.

Thu Trang

Bình luận của bạn về bài viết...