Điều kiện để tham gia gói thầu EPC
Nhà thầu đã thực hiện gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án tiếp tục tham dự thầu gói thầu EPC của dự án đó có hợp lệ hay không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Đặng Tú - TP. Hồ Chí Minh đặt câu hỏi như sau: Công ty chúng tôi là đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho một dự án. Hiện nay dự án trên chuẩn bị lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC (khảo sát thiết kế - thi công xây lắp - cung ứng thiết bị). Theo Điều 2, Mục 2, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có nêu: "nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp". Vậy, công ty chúng tôi có thể tham gia gói thầu EPC trên không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Theo đó, trường hợp nhà thầu đã thực hiện gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi thì việc nhà thầu tham dự thầu gói thầu EPC của dự án là vi phạm về bảo đảm cạnh tranh theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...