Digiworld đạt lợi nhuận quý II tăng trưởng 77%
Công ty cổ phần Thế giới số - Digiworld Corporation (mã DGW, sàn HOSE) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2017.
Digiworld cho biết, từ quý III/2017, Công ty này sẽ còn có thêm doanh thu từ mảng phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe
Digiworld cho biết, từ quý III/2017, Công ty này sẽ còn có thêm doanh thu từ mảng phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Theo đó, lợi nhuận hợp nhất sau thuế quý II/2017 đạt 20,4 tỷ đồng, tăng mạnh 77% so với cùng kỳ quý II/2016.

Doanh thu thuần quý II/2017 của Digiworld đạt 791 tỷ đồng, giảm 148,8 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Xét lũy kế 6 tháng đầu năm, Digiworld đạt doanh thu 1.552 tỷ và lợi nhuận sau thuế 29 tỷ, hoàn thành 52,7% kế hoạch năm.

Theo Digiworld, lợi nhuận quý II tăng trưởng mạnh nhờ chiến lược tái cơ cấu hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Cụ thể, Công ty đã thay đổi cơ cấu sản phẩm trong nhóm ngành điện thoại, tập trung kinh doanh các dòng sản phẩm sử dụng trọn gói dịch vụ phát triển thị trường (MES) để thúc đẩy biên lợi nhuận (đạt 7,4%). Trong đó, lợi nhuận từ các sản phẩm thương hiệu Xiaomi bắt đầu được ghi nhận từ quý II/2017.

Nhóm ngành hàng thiết bị văn phòng tiếp tục tăng trưởng mạnh và gia tăng đóng góp vào lợi nhuận chung. Bên cạnh sự tăng trưởng ổn định từ các dòng sản phẩm hiện tại, các sản phẩm mới như LG trong cũng đã đóng góp lợi nhuận trong quý II/2017.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm do hiệu quả từ việc tái cơ cấu bộ máy nhân sự với chiến lược chuyên môn hóa và tinh gọn hơn, chuẩn bị cho các kế hoạch mở rộng kinh doanh dài hạn. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện quản lý công nợ tốt, tối ưu sử dụng dòng tiền mặt thu về, tiết kiệm được chi phí lãi vay.

Bảng so sánh chi tiết cùng kỳ Quý II - 2017/ 2016:

Kết quả Kinh Doanh

Q2/2016

Q2/2017

S/s cùng kỳ Q2

Máy tính

462,000

476,702

3.18%

Điện thoại di động (ngoài Nokia)

339,000

143,777

(57.59%)

Nokia/Microsoft

-

-

-

Thiết bị văn phòng

139,000

170,681

22.79%

Chăm sóc Sức khỏe

-

-

-

Doanh thu

939,999

791,163

(15.83%)

Lợi nhuận sau thuế

11,530

20,414

77.05%

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...