Doanh nghiệp Bắc Ninh chấm điểm sở ngành
Lần đầu tiên, Bắc Ninh công bố thứ hạng các sở, ngành theo điểm chấm của doanh nghiệp.
.
Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh được xếp thứ 3 trong Bảng xếp hạng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh áp dụng cho các sở, ngành, UBND cấp huyện của Bắc Ninh. (Ảnh: ST)

Top 3 sở, ngành đứng đầu Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh áp dụng cho các sở, ngành, UBND cấp huyện của Bắc Ninh thuộc về Ngân hàng Nhà nước, Công an tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp.

Nhóm cuối thuộc về Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Kết quả của cuộc khảo sát doanh nghiệp cũng cho thấy, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính chưa rút ngắn trên thực tế. Chỉ khoảng 24,64% doanh nghiệp đánh giá thủ tục hành chính được giải quyết nhanh.

Thái độ khi giải quyết công việc với doanh nghiệp cũng chưa chuyển biến rõ nét, chỉ có khoảng 43,26% doanh nghiệp cảm nhận được thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện từ cơ quan Nhà nước.

Có tới khoảng 73,17% doanh nghiệp được hỏi đánh giá mối quan hệ là rất quan trọng và quan trọng để có thể tiếp cận được tài liệu của Sở, ngành.

Doanh nghiệp cảm nhận chi phí không chính thức vẫn như một khoản chi phí phải chi khi thực hiện các công việc với cơ quan Nhà nước, khoảng 42,75% doanh nghiệp đánh giá công việc không đạt kết quả nếu không chi trả chi phí không chính thức (trong đó có đơn vị lên tới 52,70%)…

Ông Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Bắc Ninh cho biết, cuộc khảo sát năm 2016 tập trung thu thập ý kiến của doanh nghiệp đối với chất lượng điều hành của các sở, ngành theo 7 tiêu chí thành phần liên quan tới môi trường kinh doanh. Đó là tiếp cận thông tin; Tính năng động; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp và Thiết chế pháp lý.

“Đây cũng là những nội dung tham chiếu từ Phiếu khảo sát PCI của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), song có điều chỉnh phù hợp với thực tế tại tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời có tính trọng số cho các chỉ số thành phần”, ông Bắc nói.

Năm 2016, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 phê duyệt Đề án Đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với dịch vụ công và cơ quan Nhà nước ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020. Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội được giao xây dựng Chỉ số đo lường mức độ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Năng lực cạnh tranh áp dụng cho sở, ngành và UBND cấp huyện.

Chỉ số này sẽ được công bố thường niên sau khi VCCI công bố Chỉ số PCI.

Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh áp dụng cho các sở, ngành, UBND cấp huyện của Bắc Ninh:
1. Ngân hàng Nhà nước (69,79)
2. Công an tỉnh (69,29)
3. Ban quản lý các khu công nghiệp (68,90)
4. Thanh tra tỉnh (68,81)
5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (68,45)
6. Sở Công thương (67,98)
7. Kho bạc Nhà nước (67,89)
8. Sở Thông tin và Truyền thông (67,71)
9. Sở Tài chính (67,55)
10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (67,13)
11. Sở Tài nguyên và Môi trường (66,98)
12. Sở Xây dựng (66,82)
13. Bảo hiểm xã hội (66,78)
14. Sở Giao thông - Vận tải (66,62)
15. Cục Hải quan (66,53)
16. Cục Thuế tỉnh (66,02)
17. Sở Kế hoạch và Đầu tư (64,18)

Khánh An

Bình luận của bạn về bài viết...