Doanh nghiệp có lãi 2 năm gần nhất mới được làm cổ đông chiến lược
Đây là một trong những nội dung được quan tâm trong dự thảo Nghị định mới về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo dự thảo này, tiêu chí lựa chọn và chính sách chọn cổ đông chiến lược đối với doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ có thay đổi rất lớn trong thời gian tới.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư chiến lược sẽ giảm còn 3 năm thay vì 5 năm như hiện nay, đồng thời bỏ quy định nhà đầu tư chiến lược phải cùng ngành nghề với doanh nghiệp, thay vào đó là phải có lãi trước 2 năm gần nhất tính đến thời điểm mua cổ phần và không có lỗ lũy kế.

Như Tầm (Theo VTV)

Bình luận của bạn về bài viết...