Siết chặt quy định tham gia thị trường hàng không Siết chặt quy định tham gia thị trường hàng không
Anh Minh | 24/07/2017 08:28
Sẽ không có bất cứ sự cơi nới nào liên quan đến trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không đối với các nhà đầu tư muốn gia nhập thị trường.’
1 2 3 4 5 6