REE: Mảng BĐS kỳ vọng tăng trưởng cao; Chủ tịch 2 năm không nhận thù lao HĐQT REE: Mảng BĐS kỳ vọng tăng trưởng cao; Chủ tịch 2 năm không nhận thù lao HĐQT
Hồng Phúc | 30/03/2017 11:18
Sáng nay, ĐHĐCĐ thường niên của công ty CTCP Cơ điện lạnh (mã REE) đã diễn ra tại TP.HCM. Chủ tịch HĐQT Mai Thanh cho hay, mảng bất động sản được kỳ vọng sẽ mang lại sự tăng trưởng cao nhất cho REE. Với cá nhân bà Thanh, hai năm vừa qua đã không nhận thù lao của HĐQT để góp góp vào Quỹ bảo vệ động vật.
1 2 3 4 5 6