Vietjet chia cổ tức tới 60% Vietjet chia cổ tức tới 60%
Phương Thanh | 20/04/2018 16:12
Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2017 của Công ty cổ phần hàng không Vietjet (mã VJC – HOSE), lợi nhuận trước thuế tăng thêm hơn 546 tỷ đồng so với kết quả trước kiểm toán.
1 2 3 4 5 6