Vietjet mời cổ đông cá nhân đăng ký thông tin để nhận vé máy bay Vietjet mời cổ đông cá nhân đăng ký thông tin để nhận vé máy bay
Như Loan | 27/05/2017 17:22
Ngày 10/5 vừa qua, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Mã: VJC) đã chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2016, tỷ lệ 10% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
1 2 3 4 5 6