Đại hội CMC: Nhắm đích doanh thu gần 4.900 tỷ đồng và hơn 200 tỷ đồng lợi nhuận Đại hội CMC: Nhắm đích doanh thu gần 4.900 tỷ đồng và hơn 200 tỷ đồng lợi nhuận
Chí Tín | 26/06/2017 11:40
Ngày 26/6, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG, sàn HOSE) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8