Báo chí và những lời tâm huyết từ người kinh doanh Báo chí và những lời tâm huyết từ người kinh doanh
Khánh An | 21/06/2018 10:34
Ngày càng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân xuất hiện trên báo chí trong vai phản biện chính sách, để hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ kiến tạo, để cùng lát thêm những viên gạch trên con đường đi lên của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.
1 2 3 4 5 6 7 8 9