Quảng Nam - Cực hút các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn Quảng Nam - Cực hút các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn
Minh Hà | 24/03/2017 08:26
Với chiến lược phát triển dựa trên tiềm lực hiện có, những tổ hợp công nghiệp có quy mô lớn đang dần lộ diện trên mảnh đất Quảng Nam anh hùng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9