Ông Lưu Trung Thái được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc MB Ông Lưu Trung Thái được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc MB
Như Loan | 17/01/2017 09:38
Ông Lưu Trung Thái, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc MB.
1 2 3 4 5 6 7 8