Đơn vị tư vấn cho dự án có được dự thầu hay không?
Đơn vị tham gia công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cho dự án có được tham gia gói thầu tư vấn quản lý dự án cho dự án đó hay không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công ty cổ phần Tư vấn Viglacera - TP. Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi tham gia công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cho một dự án và đã được chủ đầu tư phê duyệt. Vậy, theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu đơn vị có được tham gia gói thầu tư vấn quản lý dự án cho dự án đó hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

Theo Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Theo đó, khi tham dự thầu nhà thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...