Đồng Tả Phời - Vinacomin mời nhà đầu tư quan tâm góp vốn
Công ty cổ phần đồng Tả Phời-Vinacomin mời nhà đầu tư quan tâm góp vốn vào Dự án mỏ-tuyển, nội dung cụ thể như sau.

THÔNG BÁO
V/v: Mời nhà đầu tư quan tâm góp vốn (thay thế cổ đông không góp) vào Dự án mỏ-tuyển của Công ty cổ phần đồng Tả Phời - Vinacomin

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đồng Tả Phời - Vinacomin

2. Địa chỉ: Số 201 – Quốc lộ 4E – Phường Bắc Cường – Tp.Lào Cai – Lào Cai, điện thoại: 02143.848.029, fax: 02143.848.027.

3. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến, mua, bán, xuất nhập khẩu quặng đồng và các loại quặng khoáng sản khác...

4. Vốn điều lệ: 600 tỷ đồng.

5. Số cổ phần dự kiến nhà đầu tư cần góp (thay thế các cổ đông không góp): 74,9 tỷ đồng (tương ứng khoảng 12,5% vốn điều lệ Công ty).

6. Thông tin về dự án, phương thức góp vốn, và các nội dung khác: Xin tới trực tiếp Phòng Kế toán – Công ty cổ phần đồng Tả Phời – Vinacomin, địa chỉ: Số 201 – Quốc lộ 4E – Phường Bắc Cường – Tp.Lào Cai – Lào Cai.

7. Thời gian các nhà đầu tư đăng ký tham gia: 06 ngày (từ ngày 06/10/2017 đến hết ngày 12/10/2017).

Trân trọng thông báo và kính mời các nhà đầu tư tham gia./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Chuyền

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...