Dựa vào đâu để đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu?
Việc nhà thầu thể hiện được uy tín trong việc thực hiện hợp đồng tương tự trước đó có được xét khi đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu hay không?

Độc giả Trịnh Nam Hòa ở TP. Lạng Sơn đặt câu hỏi như sau: Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Hồ sơ mời thầu yêu cầu hợp đồng tương tự về quy mô (70% giá trị gói thầu đang xét) và tương tự tính chất với gói thầu đang xét. Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, hợp đồng nhà thầu chào tương tự về tính chất tuy nhiên quy mô chỉ đạt 66% giá trị gói thầu đang xét. Về nguyên tắc thì hợp đồng trên không đạt yêu cầu. Nhưng gói thầu trên đã mời thầu 2 lần và chỉ có 2 nhà thầu nộp. Hợp đồng nhà thầu nộp chính là hợp đồng đã từng thực hiện với chủ đầu và được chủ đầu tư đánh giá là tốt. Tính cấp thiết của việc thực hiện dự án cần phải có hàng hóa để thay thế. Do vậy, tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu trên đạt về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự vì nhà thầu đã thể hiện được uy tín trong việc thực hiện hợp đồng tương tự trước đó.

Tôi muốn hỏi, việc đánh giá như vậy có đúng không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu, trong đó có nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...