Đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
Trung tâm hành chính công được thành lập là cách làm mới trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Nam sẽ làm thay đổi thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, hướng tới nền hành chính phục vụ.
Hệ thống camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Văn Hào
Hệ thống camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Văn Hào

Ông Võ Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam cho biết, qua 2 ngày đi vào vận hành giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và Cúc tiến đầu tư tỉnh tại số 159B Trần Quý Cáp, TP.Tam Kỳ, niềm tin của người dân, doanh nghiệp về một nền hành chính năng động, chuyên nghiệp đã bước đầu được thực hiện hiệu quả.

Để đưa Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư vào hoạt động, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt danh sách 61 cán bộ, công chức, viên chức (32 người biệt phái và 29 người của các cơ quan Trung ương).

Hiện có 670 thủ tục hành chính của 19 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và 78 thủ tục hành chính của các cơ quan Trung ương sẽ được tiếp nhận, giải quyết tại trung tâm.

Song song đó, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam đã đưa hệ thống phần mềm phục vụ trung tâm hoạt động với các phân hệ chính: Hệ thống một cửa điện tử tập trung, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống báo cáo, thống kê phục vụ lãnh đạo, hệ thống tra cứu thông tin bằng mã vạch, ki-ốt, hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của người dân…

Người dân đến làm thủ tục tại quầy của Sở Tư pháp. Ảnh: Văn Hào
Người dân đến làm thủ tục tại quầy của Sở Tư pháp. Ảnh: Văn Hào

Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại trung tâm đã được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định với 7 nguyên tắc cụ thể. Trong đó, Trung tâm Hành chính công là đầu mối tổ chức, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện công khai, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (đã được cơ quan có thẩm quyền công bố) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và một số công việc khác liên quan đến quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Các sở, ban, ngành chủ trì giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải quyết. Đồng thời chịu trách nhiệm trả lời, giải quyết khi có khiếu nại của tổ chức, cá nhân về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình. Như vậy, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính vẫn thuộc trách nhiệm của các sở, ngành…

Được biết, toàn bộ quá trình hoạt động của Trung tâm đều được hệ thống camera giám sát. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ giám sát thái độ thực thi công vụ của cán bộ. Sau khi đến giao dịch, các cá nhân, tổ chức sẽ bấm nút đánh giá mức độ hài lòng về kết quả giải quyết, thái độ phục vụ của cán bộ được giao nhiệm vụ.

Hàng ngày đều có tổng hợp các phản ánh về mức độ hài lòng, số lượng thủ tục hành chính tiếp nhận, trả đúng hẹn, trễ hẹn và được công khai trên bảng điện tử. Căn cứ kết quả giải quyết công việc, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm đối với cán bộ được cử về làm việc tại trung tâm. Kết quả làm việc tại trung tâm này là một trong những cơ sở để đánh giá công chức, viên chức biệt phái.

Giao dịch hành chính tại quầy của Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Giao dịch hành chính tại quầy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Văn Hào

Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa. Tăng cường cơ chế giám sát và tự giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và tăng cường sự giám sát của nhân dân với các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, của đội ngũ công chức, viên chức, góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính.

Theo ông Võ Văn Hùng thì chính quyền sẽ cải thiện mạnh mẽ cải cách hành chính, tiến đến thay đổi tư duy, thói quen, thái độ công chức, viên chức từ xem doanh nghiệp là đối tượng quản lý sang đối tượng phục vụ. Sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các cuộc đối thoại trực tiếp hoặc trực tuyến... nhằm nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch cho các doanh nghiệp. 

Hà Minh

Bình luận của bạn về bài viết...