Giàn khoan PV Drilling III bắt đầu chiến dịch theo hợp đồng trị giá 2 triệu USD
Theo hợp đồng giữa Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) và Murphy Phương Nam Oil Co., Ltd (Murphy), chiến dịch khoan tại Block 11-2/11 ngoài khởi Việt Nam đã bắt đầu được triển khai.

Giàn khoan tự nâng PV DRILLING III sẽ phục vụ cho chiến dịch khoan của Murphy tại Block 11-2/11, ngoài khơi Việt Nam theo hợp đồng có trị giá gần 2 triệu USD.

Trước đó, giàn PV DRILLING III vừa hoàn thành xuất sắc chiến dịch khoan của Thăng Long JOC vào ngày 3/9/2017 và ngay sau đó được kéo qua Block 11-2/11 để khoan giếng CM-1X của Murphy.

Đây là hợp đồng khoan của PV DRILLING III trước khi giàn được kéo ra nước ngoài phục vụ cho một chiến dịch khoan khác dài hơi hơn.

Việc liên tiếp ký các hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng của PV Drilling trong thời gian gần đây đã mang lại nhiều hy vọng về một thị trường khoan dầu khí đang dần ấm hơn.

Hoàng Minh

Bình luận của bạn về bài viết...