Giàn nén khí mỏ Rồng - Đồi Mồi đạt mốc sản lượng 2 tỷ m3 khí
Giàn nén khí mỏ Rồng - Đồi Mồi đã đạt mốc sản lượng 2 tỷ m3 khí khai thác đưa về bờ, sau 3 năm kể từ khi đạt mốc sản lượng 1 tỷ m3 khí vào tháng 4/2014.

Giàn nén khí mỏ Rồng - Đồi Mồi có tổng mức đầu tư ban đầu gần 150 triệu USD do Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) làm chủ đầu tư với đại diện là Ban quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ. Liên doanh dầu khí Việt – Xô Vietsovpetro trong vai trò tổng thầu.

Công trình chính thức đưa vào vận hành từ ngày 30/11/2010, gồm hai tổ hợp máy nén khí cao áp với công suất xử lý là 900.000 m3 khí/ngày đêm và tiếp tục được đầu tư mở rộng, nâng công suất thu gom nén lên 1,5 triệu m3/ngày đêm trong năm 2012, nhằm mục đích thu gom toàn bộ lượng khí đồng hành khai thác từ mỏ Rồng và Đồi Mồi lô 09-1 và lô 09-3 để nén phục vụ cho ép vỉa và cung cấp khí về bờ.

Hiện nay, sản lượng khí nén của giàn Rồng - Đồi Mồi đang giữ ở mức cao trên 1,4 triệu m3/ngày (trên 450 triệu m3/năm) và luôn hoạt động ổn định khoảng 90% công suất thiết kế. Liên tục từ năm 2010 đến nay, sản lượng khí từ giàn Rồng – Đồi Mồi đều vượt trên 10% kế hoạch sản lượng, tiến tới đạt gần 72% tổng lượng khí của đời dự án, đóng góp gần 1/3 sản lượng khí từ hệ thống Cửu Long đưa về bờ.

Từ năm 2010 đến nay đã ghi nhận hàng loạt các sáng kiến từ đội ngũ giám sát, kỹ thuật của Ban quản lý Khí Đông Nam về cải tạo, nâng công suất, hiệu suất hoạt động cho giàn nén khí mỏ Rồng.

Chỉ riêng năm 2016 đã có 2 sáng kiến được công nhận và báo cáo ở cấp Tập đoàn về nâng cao công suất các máy nén khí cao áp và máy nén booster, giúp gia tăng sản lượng khí nén của giàn Rồng liên tục ổn định ở mức cao qua các năm.

Hoàng Minh

Bình luận của bạn về bài viết...