Google "trảm" hơn 100 triệu link vi phạm bản quyền
Kể từ tháng 1/2013, hơn 100 triệu yêu cầu xóa hơn 100 triệu đường link vi phạm bản quyền đã được gửi tới Google. >>> >>>
Bình luận của bạn về bài viết...