Hà Nội đấu giá 5 điểm khai thác cát san lấp năm 2016
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa phê duyệt kế hoạch số 49/KH – UBND về đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Nội năm 2016.
.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa phê duyệt kế hoạch số 49/KH – UBND về đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Nội năm 2016.

Các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016 nằm trên địa bàn các huyện Ba Vì, Đan Phượng và Sóc Sơn đều là cát san lấp mặt bằng. 5 khu vực đấu giá nằm trong Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020 gồm:

TT

Tên khu vực, vị trí

Tên khoáng sản

Diện tích dự kiến (ha)

Ghi chú

1

Bãi nối sông Hồng, xã Đông Quang, huyện Ba Vì

Cát san lấp

5,4

Năm trong mỏ Cam Thượng (diện tích 49,75ha, tiềm năng 1,88 triệu m3)

2

Lô 1, Bãi nôi sông Hồng, xã Phú Châu, huỵện Ba Vì

Cát san lấp

25

Nằm trong mỏ Phú Châu (diện tích 132,6ha, tiềm năng 6,6 triệu m3)

3

Lô 2, Bãi nổi sông Hồng, xã Phú Châu, huyện Ba Vì

25

4

Lô 3, Bãi nổi sông Hồng, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng

Cát san lấp

16,5

Nằm trong mỏ Hồng Hà (diện tích 194,7ha, tiềm năng 2,44 triệu m3)

5

Xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn

Cát san lấp

24,6

Thuộc Mỏ cát Tân Hưng, huyện Sóc Sơn (diện tích 24,6ha, tiềm năng 809.316 m3)

Trình tự, thủ tục đấu giá và các nội dung khác thực hiện theo Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND Thành phố (chi tiết tại đây).

Quang Hưng

Bình luận của bạn về bài viết...