Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp ứng phó và phục hồi sau rủi ro thiên tai
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc - TAC Hà Nội (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng phó và phục hồi sau rủi ro thiên tai cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác trong và ngoài nước.
.
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc - TAC Hà Nội (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng phó và phục hồi sau rủi ro thiên tai cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Chương trình có sự tham gia của Oxfam Việt Nam, Quỹ Châu Á và IPrepare Business thuộc Trung tâm Phòng tránh Thiên tai Châu Á (ADPC) đồng tổ chức trong khuôn khổ dự án vùng “Tăng cường năng lực ứng phó và phục hồi thảm họa thiên tai cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở châu Á”.

Mục tiêu của Dự án nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực ứng phó và phục hồi thảm họa thiên tai của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng cộng đồng có khả năng ứng phó và phục hồi thảm họa thiên tai ở Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn về các sáng kiến liên quan đến năng lực ứng phó và phục hồi thảm họa thiên tai của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời phác họa bức tranh toàn cảnh về các bên có liên quan cùng các hoạt  động dự kiến trong tương lai theo kế hoạch của họ cho việc thực hiện lộ trình, bao gồm cả các dự án thí điểm quy mô nhỏ nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực ứng phó và phục hồi thảm họa thiên tai của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

Hà Quang

Bình luận của bạn về bài viết...